นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด และการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2556 [ More ]
นายมานพ อัมพรรณ์ ประธานชมรมเรารักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำสมาชิกชมรม ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 [ More ]
นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์ [ More ]
นายสมส่วน พงษ์ไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกับอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอลาดยาว [ More ]
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู ลูกจ้าง ร่วมใจกันทำพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อความ สุข สุจริตของบุคลากร นำองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป [ More ]
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นว 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 พร้อมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว [ More ]
นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเีรียน ร่วมทอด ผ้าป่าการศึกษามหากุศลโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง โดยมี นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นว 2 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว [ More ]
"โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ โรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับจังหวัด" ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ ไปแข่งขันระดับภาค โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ปัจจุบันมี นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นับเป็นโรงเรียนที่สร้างชื่อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 [ More ]
"ขอบคุณสื่อมวลชน" นายเอนก วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวทัศนา อัมพราน์ย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน ที่ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "สุดยอดมหัศจรรย์ นครสวรรค์ บ้านเรา" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา [ More ]
"ประชุมจัดทำไดอารี่ประจำปี 2557" นายจันทบูรณ์ เขตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำไดอารี่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องศุนย์สื่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ More ]
เปิดตัวหนังสือนครสวรรค์ บ้านเรา นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป้นประธานเปิดงานเปิดตัวหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มหัศจรรย์นครสวรรค์ บ้านเรา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด  สื่อมวลทุกแขนง ร่วมฟังแถลงข่าว  เปิดตัวหนังสือ [ More ]
"มุฑิตาจิต นายหวั่น แตงทิพย์" ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีทำบุญพร้อมแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาส ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. [ More ]
"กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" ให้แก้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 I ห้องประชุมโรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครสวรรค์ [ More ]
สร้างอนาคตไทย 2020 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจโครงการสร้างอนาคตไทย 2020 กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ [ More ]
CAT จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ด้านความมั่นคง ปลอดภัย ของข้อมูลสารสนเทศ โดย สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ส่งบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้ารับฟัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนฮิลส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ [ More ]
ประชุมจัดงานท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2557 เมืองนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมส่วนราชการ เอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษา หารือ การจัดงานท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2557 เมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ [ More ]