นายชรินทร์ เกตุเนตร ปชส.สพป.นว 2 ได้รับมอบหมายจากท่าน รองรุ่ง สุพรหม รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการ สพป.นว. เขต 2 ให้ไปร่วมงานการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ เริ่มขบวนที่ตลาดบ้านลานหมานัย (ตลาดแม่เปิน) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ [More]
นายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นว 2 / โรงเรียนวัดดงหนองหลวง ร่วมกันไปสร้างกำลังใจและรอยยิ้มที่สดใส พร้อมทุนการศึกษาไปมอบให้ เด็กหญิงอภิญญา พิลึก นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง ที่ต่อสู้กับโรคร้ายเนื้องอกในสมอง ตามืด มองไม่เห็น ตลอด 1 ปี ผ่าตัดสมอง 5 ครั้ง กำลังใจเกินร้อย [ข่าว สพฐ.]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา นายรุ่ง สุพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ผู้บริหารโรงเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์   [More]

อบรมการพูด พิธีกรและพิธีการ  นายจันทบูรณ์  เขตการ  รองผอ. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เข้ารับการอบรมการพูดพิธีกรและพิธีการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิทยากรผู้ืทรงคุณวุฒิ อ.ทองสุข มันตาทร ให้ความรู้ในการจัดพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ   [More]

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รวมพลังระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  นายรุ่ง  สุพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ผู้บริหารโรงเรียน   เพื่อร่วมกันวางแผนกลยุทธ์การระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 สร้างโอกาสและอนาคตที่ก้าวหน้าให้แก่นักเรียนและนักเรียนพิการ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  [More]

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นายรุ่ง สุพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  . [More]

 

วันครู 2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 2 จัดงานวันครู 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมี นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธี ภาคเช้าจัดให้มีพิธีการทางสงฆ์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

เด็กเก่ง  หัวใจไม่ยอมแพ้ “อภิญญา พิลึก” นักเรียนชั้น ป.5  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต่อสู้กับโรคร้ายเนื้องอกในสมอง ตามืด มองไม่เห็น  ตลอด 1 ปี ผ่าตัดสมอง 5 ครั้ง กำลังใจเกินร้อย สำหรับท่านใดพร้อมที่จะให้กำลังใจเด็กเก่ง ใจเกินร้อย เป็นกำลังใจให้กับเธอได้ที่ โรงเรียนวัดดงหนองหลวง   ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว   จ.นครสวรรค์  โทร...056-209123   081-9711-214   [More]

"วันเด็กโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย" นายกีฑา พิสฐศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดงานวันเด็กและกีฬาสีภายใน โดยมี ทัศนา อัมพรายน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และ สุดา สุขวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [More]
วันเด็กแห่งชาติ นายจันทบูรณ์  เขตการ  รองผอ. สพป.นครสวรรค์ เขต 2    เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก โรงเรียนวัดดงหนองหลวง  ต.หนองยาว  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์   โดยมี  นายพิทักษ์    ขวัญตา     นำนักเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา    ร่วมกันจัดงาน ก่อนนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กนอกสถานที่ ในวันที่ 10-11 มกราคม 2557  โดยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาท   ตามคำขวัญวันเด็กในปีนี้  “กตัญญู   รู้หน้าที่   เป็นเด็กดี  มีวินัย   สร้างไทย ให้มั่นคง”    [More]
สวัสดีปีใหม่ 2557 นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาการณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญในภาคเช้า กิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาในภาคบ่าย และงานเลี้ยงสังสรรค์ย้อนยุคในภาคกลางคืน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [More]
สวัสดีปีใหม่ 2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ทำบุญภาคเช้า กิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาในภาคบ่าย และงานเลี้ยงสังสรรค์ย้อนยุคในภาคกลางคืน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ภาพจากกลุ่มบริหารงานบุคคล [More]