กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงเวลาตั้งแต่ 8 โมงเช้า นายชรินทร์ เกตุเนตร ปชส.สพป.นว 2 ได้รับมอบหมายจากท่าน รองรุ่ง สุพรหม รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการ สพป.นว. เขต 2 ให้ไปร่วมงานการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ เริ่มขบวนที่ตลาดบ้านลานหมานัย (ตลาดแม่เปิน) โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพใหญ่ และได้ร่วมบริหารกับหน่วยงานภายในจังหวัด อีกหลายหน่วยงาน ด้วยกัน มวลมหาประชาชน แต่ละหน่วยงาน พร้อมใจกันเดิน มาที่สันอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไชโรจน์ มีแดง มาเป็นประธาน และมีนายอำเภอแม่วงก์ ปลัด และ ทหารจาก มทบ.ที่ 31 ก็ได้มาร่วมในงานนี้ บรรยากาศในงานตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้ครับ ท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.พรสวัสดิ์ เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน ได้ให้นักเรียนมาร่วมถือป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 200 คน พร้อมคณะครูที่ดูแล ต้องขอขอบพระคุณยิ่งครับ


งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
E-Mail : khun-p@hotmail.com