สพป.นว 2 ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนบ้านปางสุด

สพป.นว 2 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนบ้านปางสุด ผู้อำนวยการนายสามารถ ศรีชมภู คณะครู และนักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบายศรีปากชาม กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   **งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓** 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี ข่าว ภาพข่าว.../ นายสัญติ ทองคงเหย้า

   

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
E-Mail : khun-p@hotmail.com