สพป.นว 2 ขอแสดงความยินดี โรงเรียนบ้านปางสุด ผู้อำนวยการนายสามารถ ศรีชมภู คณะครู และนักเรียน รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบายศรีปากชาม กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   **งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓** 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี [More]

โครงการลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2556 นายไพฑูรย์ กรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฏร์อนุสรณ์ พร้อมด้วยครู นักเรียน เข้ารับรางวัลลูกลูกสีเขียว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 ในโอกาสผ่านการประเมินในระดับประเทศ [More]

สองล้อ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 : โรงเรียนวัดหนองไร่ จัดประกวดรถตกแต่งสวยงามตามรายการ 20 ประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ นำเงินรายได้มอบให้โรงเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน การกีฬา และสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน เพื่ออนุรักษ์รถโบราณ สืบต่อไป

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดมงคลสถิืตย์ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน การจัดนิทรรศการแข่งขันทางวิชาการ ชนะเลิศระดับภาค / การจัดนิทรรศการแข่งขันทางวิชาการ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ [More]

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กนกอร บุญรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 [More]
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านหนองจิก ในการประกวดบรรยายธรรม และประกวดตอบปัญหาธรรม [More]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE [ More ]

.ด.ญ.จันทิรา คูสูงเนิน นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านวังชุมพร ชนะเลิศ โครงการเ ยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าประกวด ระดับประเทศ... วันที่ 30-31 กรกฎาคม. 2556 [More]

.ด.ญ.พลอยชมพู ยิ้มละมัย นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดหนองกรด รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด [More]

.ด.ญ.วรกฤตา ไวยเขตกรณ์ โรงเรียน อนุบาลลาดยาว ตัวแทนเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระดับภาค ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป1-ป3 ที่ศูนย์ SEP ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556

.ด.ญ.สุภัชชา อินทวัน โรงเรียน อนุบาลลาดยาว ตัวแทนเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระดับภาค ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป4-ป6 ที่ศูนย์ SEP ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556