สลิป-เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เดือน/ปี

2554

2555

2556

2557
บุคคล โรงเรียน บุคคล โรงเรียน บุคคล โรงเรียน    
มกราคม
0
0
Login Download
กุมภาพันธ์
0
0
Login Download
มีนาคม
0
0
Login Download  
เมษายน Login
0
Login Download  
พฤษภาคม Login
0
Login Download    
มิถุนายน Login
0
Login Download    
กรกฏาคม Login
0
Login Download    
สิงหาคม Login
0
Login Download    
กันยายน Login
0
Login Download    
ตุลาคม Login
0
Login Download    
พฤศจิกายน Login
0
Login Download    
ธันวาคม Login Login Download    
จัดทำโดย..อรนุชา กิจนิตย์ชีว์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0 5627 2378 Tel 089 562 1919
ขอขอบคุณผู้พัฒนาระบบ... คุณนันทนา อัมระนันทน์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1