• ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ โรงเรียน เครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 2
Tel : 081 233 2010
Email : network.prnsw2@gmail.com
Developed By : Surapon Noongoen
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
[000] โทรศัพท์ 056-271413 โทรสาร 056272377