• ประกาศรายขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 1/2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 l ประกาศ l คณิต l อังกฤษ l ภาษาไทย l วิทยาศาสตร์ l คอมพิวเตอร์ l ปฐมวัย l ประถมศึกษา l นาฏศิลป์ ดนตรีไทย l ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุไปรายตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ครูผู้ช่วย 1/2557 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 l ประกาศ l คณิต l อังกฤษ l ภาษาไทย l วิทยาศาสตร์ l คอมพิวเตอร์ l ปฐมวัย l ประถมศึกษา l นาฏศิลป์ l ดนตรีไทย l สอบภาค ค. วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ สถานที่สอบ โดยนำบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดง ในวันสอบด้วยฯลฯ
 •  แผนที่สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ - โรงเรียนเขากบวิวรณ์สุขวิทยา
 • รายชื่อที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
 • ประกาศเพิ่มเติม การนับหน่วยกิจในบัญชี รายละเอียดตำแหน่ง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nsw2.obec.go.th/teacher2557 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางไป สพป.นว 2
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nsw2.obec.go.th/teacher2557 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความสามารถในการอ่าน :  การดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ให้โรงเรียนเตรียมรายชื่อเด็กพิเศษมามอบให้กรรมการคุมสอบ ณ ห้องที่นักเรียนสอบด้วย
 • ร.ร.บ้านคลองนำ้โจน  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ [Download]
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2556 ดาวน์โหลดได้ที่เมนู E-Service การเิงิน-สลิปเงินเดือน [Download]
 • บริษัท น้ำประปาไทย ร่วมกับ สถาบันฯวิทยาศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงาน "ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557 [Download]
 • องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนฯ หัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" [Download]
 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญอาจารย์ นักเรียน ร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "รักชาติ รักทรัพยากร" 12-18 ก.พ. 2557 [Download]
 • จังหวัดนครสวรรค์ ประมวลภาพงานนิทรรศการ "ทรัยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ขอเชิญผู้สนใจชมภาพได้ที่เว็บไซต์ จังหวัดนครสวรรค์ [Download]
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารฯ ประจำปี 2557 [Download]
 • ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIbM เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ห้องสมุดภาคเหนือ" [Download]
 • จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557 [Download]
 • สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านพลังคัพ ครั้งที่ 21 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านพลัง ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • สำนักงาน สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ู รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2557ู รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • ย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครู   โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.พยุหะคีรี สพป.นว.1 มีความประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครู 1 ตำแหน่ง โทร 081-0418505 ( ครูสุภมาศ พานทอง วิชาเอกภาษาไทย )
 • โรงเรียน บ้านปางขนุน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 10 มกราคม - 31 มีนาคม 2557 อัตราค่าจ้างละ 10,000 บาท สนใจสมัครตั้งแต่วันที่ 7- 15 มกราคม 2557 (สมัครก่อนรับเลย) ผอ.อนันต์ ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนบ้านปางขนุน 0813798707
 • วิเศษรักทัวร์ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก จัดทัวร์ปี 2557 ครึ่งปีแรก 29 โครงการ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • งานวันเด็กเมืองพระบาง ครั้งที่ 35 ขอเชิญครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม รับสมัครส่งรายชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2556 " รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • ด่วนที่สุด ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งรูปภาพไฟล์ JPEG เพื่อนำไปลงในไดอารี สพป.นว2 ดังนี้ 1.บ้านมาบแก 2.บ้านวังหิน 3.ศรลัมพ์ 4.บ่อกะปุง 5.ทุ่งตัน 6.บ้านแดน 7.บ้านใหม่ 8.วังน้ำขาว 9.เนินใหม่ 10.คลองน้ำโจน 11.หินดาด 12. คลองไทร 13.ด่านช้าง 14.สามัคคีธรรม 15.ชุมม่วง (คลิก ส่งรูปที่นี้ี้)
 • ขอเชิญสั่งจองสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2557 รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • กองทัพบกฯ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • สมาคมวัยทองนครสวรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ทางโลก รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงเรียนโพฒิสารศึกษาขอเชิญชมการแสดงดนตรี นาฏศิลย์ กายกรรม สายสัมพันธ์ไทย-จึน รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • สำนักงานพัฒนาสังคมฯ นครสวรรค์ รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล ศึกรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงเรียนบ้านปางขนุน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เดือนละ 10000 บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 .../นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง 081_3798707
 • 1ที่ ศธ ๐๔๐๗๔ แจ้งประธานเครือข่ายและผอ.โรงเรียนการติวข้อสอบEnglishO-NETปีการศึกษา2556 [Download]
 • 2แบบฝึกพัฒนาทักษะถาษาอังกฤษO-NETปี2556ของ สพฐ. สถาบันภาษาอังกฤษ [Download]
 • 3ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NETชั้นป.6ปีการศึกษา2555สอบวันเสาร์ที่2กุมภา2556รหัสวิชา63ภาษาอังกฤษ[1] [Download]
 • 4ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NETชั้นม.3ปีการศึกษา2555สอบวันเสาร์2กุมภา2556รหัสวิชา93ภาษาอังกฤษ[1] [Download]
 • ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ครูนครสวรรค อำเภอลาดยาว แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนรายหัว ประจำปี 2556.../4 ธันวาคม 2556 [Download]
 • โรงเรียนบ้านบ่อกะปุงประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ขอให้ไปทำสัญญาจ้างในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ [Download] ../สมนึก ภัสสร
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อัตราจ้าง  : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการ ครูพี่เลี้ยง,นักการภารโรง,ครูขั้นวิกฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2556 สำหรับค่าตอบแทนประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จะโอนให้ภายในสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ (รวมทั้งรายการครูวิทย์-คณิต และครูยุคใหม่ ด้วยค่ะ).../อรณิชชา
 • กำหนดการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ [Download]
 • ศูนย์อาสาสมัคร ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญครู ผู้บริหาร นักเรียน เข้าร่วมชมงาน ร่วมสัมมนาและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ในงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอเชิญส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพและชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงเรียนราษฏร์ร่วมสามัคคี รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2556 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียด โทร 086 211 3747
 • โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง รับสมัครครูอัตราจ้าง (บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 พ.ย.2556 โทร. 089 568 2986 [Download]./สมนึก ภัสสร
 • กำหนดการ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [Download]
 • ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสือพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" เครือข่ายยุวทัศน์ กทม. สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา [Download]
 • คุุรุสภาฯ จะจัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เชิญชวนนักเรียนส่งผลงาน [Download]
 • สมัครเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชานวัมกรรมหลักสูตร [Download]
 • เชิญสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักเรียน รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงแรมแสงทองจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งอัตราค่าบริการต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ 21 - 27 พ.ย. 2556 โทร 089 568 2986 [Download]../สมนึก ภัสสร
 • กายกรรมแชมป์โลก คณะซานตง ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดจำหน่ายบัตรชมการแสดง รายละเอียดดังแนบ [Download]
 • ขอเชิญเที่ยวงานต้อนรับฤดูหนาว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัดบ้านพลัง ชมมหรสพ..ลิเกดังขวัญใจแม่ยก เกษมชัย อุษาวดี รำวงย้อนยุค คณะดาวน้อยโชว์ มวยมัน เดิมพัน 16 คู่ การแสดงของนักเรียน และจับสลากหางบัตร ผู้โชคดี อย่าลืม อย่าพลาด
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง   L รายละเอียดของข่าว : โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดโทร 081-727-8875
 • ขอเชิญร่วมทำบุญและเลี้ยงส่ง นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ในโอกาสย้ายไป สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามกำหนดการ ดังนี้
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามหน้าสำนักงานบริการเพื่อนครู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
  - เวลา 07.40 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
  - เวลา 11.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
  - เวลา 18.00 น. ร่วมงานมุทิตาจิต
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. เดินทางออกจาก สพป.นว2 -ไป- สพป.นว1
 • มหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ภาคเหนือ 2013 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ 8-10 พ.ย.2556 เวลา 10.00-22.00 น. รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • แจ้งเปลี่ยนแปลง วันอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ : โรงเรียนเยาวชนพัฒนา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เปลี่ยนเป็นวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันเลือกตั้งประธานและกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นว. ในบางเขต
 • สมัครขอรับทุนการศึกษา ศูนย์การศึกษาิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัด สพป.นว 2 ที่มีนักเรียนพิการ เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความพิการรุนแรง ฐานะยากจน สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณารับทุน รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • ประกวดภาพยนต์สั้น "คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และองค์กรร่วมจัด 11 องค์กร จะจัดโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ในกรอบหัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น" โดยเริ่มประกาศรับสมัครในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียดโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.senate.go.th
 • อบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • นิทรรศการและเสวนา จังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนให้หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • โรงเรียนที่ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน สพฐ. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ขออนุโมทนา รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 4 รุ่น รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดดังแนบ [ Download ]
 • เชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตา ฯ อำเภอแม่วงก์ ขอเชิญชวน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ [ Download ]
 • ติดตามข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพป.นว 2 คลิกเข้าระบบที่นี้
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา สมัครได้ที่โรงเรียนบ้านปางขนุน [ Download ]
 • กีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านพลัง ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป [ Download ]
 • รายงานตัวเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 [ Download ]
 • อบรมพัฒนาความรู้และวิธีสอนของครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชมรม ส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญผู้สนใจ   [ Download ]