แจ้งการโอนเงิน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว : 26 กพ.57 : ค่าเช่าบ้าน [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว : 28 กพ.2557 : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว : 28 กพ.2557 : โอนเงินครูวิทย์-คณิต(ตกเบิก) [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน 25 กุมภาพันธ์ 2557 : โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการสอบ ONET ครั้งที่ 3 เข้าบัญชีรายตัวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน 27 กุมภาพันธ์ 2557 : แจ้งโอนเงิน ONET ครั้งที่ 4 เข้าบัญชีรายตัวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน 25 กุมภาพันธ์ 2557 : โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดสอบ O-NET ครั้งที่ 3 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว 25 กพ.57 : เงินยืมราชการ,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดสอบ ONET เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 2557 ครั้งที่ 2 / 21 กุมภาพันธ์ 2557 พรพรรณ กรอกรวม   [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว เงินยืมราชการ,คชจ.ประชุมการเรียนรู้ด้านคำนวณ,คชจ.แข่งศิลปฯ,คชจ.บริหารจัดการสำนักงาน / 20 กพ.57 ยุวดี เกษแก้ว   [ ไฟล์ที่ 1 ] 
 • แจ้งการโอนเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2557   การโอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดสอบ O-NET ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ที่ 1 ]  
 • โอนเงินสวัสดิการรายตัว : เงินยืมราชการ,คชจ.ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน,คชจ.ประชุม อ.ก.ค.ศ.,เงินเดือนกรณีให้ข้าราชการครูและบุคลากร  :[ ไฟล์ที่ 1 ]  17 ก.พ.2557
 • โอนเงินสวัสดิการ  : คชจ.ไปราชการ,เงินยืมราชการ [ ไฟล์ที่ 1 ]  12 กพ.2557
 • โอนเงินเดือนแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้น ประจำเดือนมกราคม 2557 :   [ ไฟล์ที่ 1 ] 12 กพ.2557
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อัตราจ้าง  : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการ ครูพี่เลี้ยง,นักการภารโรง,ครูขั้นวิกฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2556 สำหรับค่าตอบแทนประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จะโอนให้ภายในสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ (รวมทั้งรายการครูวิทย์-คณิต และครูยุคใหม่ ).../อรณิชชา
 • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  : โอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการในสังกัด จำนวน 12 ฎีกา เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2556 ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556   [ ไฟล์ที่ 1 ] 
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 4 6 กย 56   [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน พงก. ลจ. 27 สค 56 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 27 30 สค 56   [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 สค 2556 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 สค 2556 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 สค 2556 โอนเงินสวัสดิการและเงินเดือน แก้ไขคำสั่ง [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงินเดือนแก้ไขคำสั่ง [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวตกเบิก วันที่ 5 สค 2556 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงิน วันที่ 5 สค 2556 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 และ 26 กค 56 [ ไฟล์ที่ 1 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย โทรศัพท์ 0 5627 2378์